top of page

Ongekend van KeukenConcurrent TV tagon

Keukenconcurrent TV tagon - 2019

Production company: Lukkien
Brand: KeukenConcurrent
Role: Producer (Charlotte Spronk)
Case: Week 39 ongekend van keukenconcurrent (hele keukens half geld)

bottom of page